Rotaryroeien

Wedstrijdreglement

Op de site zal vanaf medio mei 2015 de indeling van de voorwedstrijden vermeld staan. Voor uw ploeg wordt dan de instaptijd in de boot en starttijd vermeld. In het belang van het vlot verlopen van de wedstrijd is het noodzakelijk dat u zich aan deze tijden houdt.

Het niet aanwezig zijn van de bemanning kan tot diskwalificatie leiden.

We verwachten dat u vóór de instaptijd op het vlot bij de boot bent om de boten in het water te leggen. Het is van het grootste belang dat de boten ruim voor de starttijd van het vlot vertrekken.

 1. Uw ploeg moet zich minimaal 45 minuten voor de voorwedstrijd melden bij het wedstrijdsecretariaat onderin de wedstrijdtoren. Wij weten dan dat u er bent. Mochten er veranderingen in het wedstrijdschema hebben plaatsgevonden, dan hoort u dat daar. U krijgt daar ook de gadgets en consumptiebonnen.
 2. Uw ploeg moet goed herkenbaar zijn. Het leukste is ploegkleding met naam van het bedrijf, zodat de wedstrijdleiding u kan herkennen. Wilt u dit ook melden bij het wedstrijdsecretariaat in de wedstrijdtoren?
 3. Alle ploegen roeien in boten welke beschikbaar zijn gesteld door AEGIR en GYAS. Wees zorgvuldig en voorzichtig met het materiaal.
 4. De boten hebben een vaste stuurman. U dient hun commando’s onvoorwaardelijk op te volgen.
 5. De stuurlieden dienen de aanwijzingen van de starter op te volgen.
 6. De eerste 12 ploegen zijn er verantwoordelijk voor dat de boten in het water liggen. Deze ploegen moeten dus op eerder bij het vlot zijn!
 7. Let op dat U in de juiste boot stapt. Volg de instructies van de vlotcommissaris op.
 8. Elke ploeg roeit 2x een voorwedstrijd.
  1. Hierna wordt een rangorde gemaakt van de ploegen op grond van hun snelst gevaren wedstrijd.
  2. Uit deze rangorde worden de dames boten en de Rotary boten gehaald. Deze varen hun eigen finale.
  3. Uit de nu ontstane rangorde worden de 25 snelste boten geplaatst in de halve finale.
  4. Er worden finales geroeid tussen de damesploegen, de Rotary ploegen en de snelste bedrijfsploegen.
 9. Ga na uw wedstrijd zo snel mogelijk terug naar het vlot om de boot aan de volgende ploeg over te dragen.
 10. De organisatiecommissie is niet aansprakelijk voor schade of letsel. De wedstrijdleiding is zeer kundig zodat er over de uitslag geen discussie mogelijk is.